જી. ડી. ગોએન્કા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને પુરસ્કાર અપાયાં

સુરત, નવેમ્બર, 2022: ગાંધીનગરમાં કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી ખાતે 18 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ અટલ ઇનોવેશન મીશન (એઆઇએમ)ના મીશન ડાયરેક્ટર ડો. ચિંતન વૈષ્ણવ અને શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર, એમઓએસ, (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, આઇટી એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ આંત્રપ્રિન્યોરશીપ)ની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં ટોચના 75 એટીએલ વિદ્યાર્થીઓને અટલ ઇનોવેશન મીશન દ્વારા સન્માનિત કરાયા હતાં. આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને પ્રશંસાપત્રો પણ એનાયત કરાયાં હતાં. ટોચની 75 […]

Continue Reading