Browsing Tag

નીકી શાહ

નીકી ની કવિતા”નું વિમોચન

સુરત. મૂળ સુરતના નિવાસી પણ વર્ષોથી વિદેશમાં સ્થાઈ થયેલા કવિ હૃદયી નીકી શાહ દ્વારા અલગ અલગ ભાવનાઓ અને લાગણીઓને આવરી રચાયેલી કવિતાઓનો સંગ્રહ