ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ફેર-2022…

ભારતના સૌથી મોટા મેળા ‘ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ફેર-2022’માં કોઈર બોર્ડના પેવેલિયનને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે બીજું સ્થાન મળ્યું. મંત્રાલયો અને વિભાગો, PSUs, PSBs અને કોમોડિટી બોર્ડની શ્રેણીઓમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે સિલ્વર મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. એક ભવ્ય એવોર્ડ સમારોહમાં, ડી. કુપ્પુરમ, અધ્યક્ષ અને જે.કે. શુક્લા, કોયર બોર્ડના સેક્રેટરીએ આઈટીપીઓના સીએમડી પ્રદીપ સિંહ ખારોલા તરફથી પ્રમાણપત્ર અને સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો.

કોયર બોર્ડ દ્વારા છેલ્લા 2 વર્ષથી સિલ્વર અને ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવે છે. પરંતુ આ વખતે તેની વિશેષતા વધુ છે કારણ કે આ વર્ષે વિશ્વના ઘણા દેશોએ તેમાં ભાગ લીધો હતો. કોયર બોર્ડે વિવિધ કોયર ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે તેના CCRI વિકસિત મશીનોને ખૂબ જ અસરકારક રીતે પ્રદર્શિત કરવા પહેલ કરી છે. ખાસ કરીને મેટ્રો શહેરો માટે અસરકારક પ્રદૂષણ વ્યવસ્થાપન માટે કોયર હેંગિંગ/વર્ટિકલ ગાર્ડન પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું.