Browsing Tag

સંગઠન

ભચાઉ શહેર તાલુકા પત્રકાર સંગઠન ની રચના કરવામાં આવી

આજ રોજ ભચાઉ સર્કિટ હાઉસ ખાતે ભચાઉ શહેર તાલુકા પત્રકાર સંગઠન ની રચના કરવામાં આવી હતી. જેમા ભચાઉ શહેર અને તાલુકામાંથી 18