Browsing Tag

વિષય

ચાર દિવસની આયુષ્યમાન ભારત યોજના આરોગ્ય અને સુખાકારી વિષય બાબતે તાલીમ

જય ભારત સાથે લખવાનું કે આયુષ્યમાન ભારત અંતર્ગત રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સુરત