કલર્સ તેના બે બહેનોની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા..?

ડિસેમ્બર, 2022: ટેલિવિઝન પર સૌથી વહાલા શોમાંથી એક બેરિસ્ટર બાબુની સ્વ. બોંદિતા અને અનિરુદ્ધ રોય ચૌધરીનો વારસો કલર્સ પર દુર્ગા ઔર ચારૂમાં તેમની પુત્રીઓ થકી જીવે છે. ચારૂ તેની માતાનો આત્મા છે, જ્યારે દુર્ગા તેનો પડછાયો છે. આ શોમાં બે બહેનો લોહીથી બંધાયેલી છે, પરંતુ નાનપણમાં જ અલગ થવા પછી સાવ અલગ અલગ રીતે ઉછેરને […]

Continue Reading