Browsing Tag

મુંબઇ

હારાષ્ટ્ર રાજયના મુંબઇ શહેરના રહેવાસી અને જૂનાગઢ ખાતે આવેલ ઓટો રીક્ષામાં ભુલાયેલ લગેજ બોક્ષ વિશ્વાસ…

રજદાર મુકેશભાઇ નટવરલાલ પારેખ મહારાષ્ટ્ર રાજયના મુંબઇ શહેર ખાતે રહેતા હોય અને જૂનાગઢ ખાતે લગ્ન પ્રસંગ માટે આવેલ હોય, જૂનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશનથી