ક્રેડિટ કાર્ડના ગંભીર વિષય….

અમદાવાદ, 10 ડિસેમ્બર, 2022: તાત્કાલિક પેદા થતી નાણાકીય જરૂરિયાત અને આર્થિક સંકળામણ માટે ક્રેડિટ કાર્ડ જેવા બેન્કિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ મિત્રની ગરજ સારે છે, પરંતુ જ્યારે મોજશોખ માટે આવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટસનો દુરઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે અનેક અણધારી સમસ્યાઓને આમંત્રણ આપે છે. આ સ્થિતિ વ્યક્તિને અંતિમ પગલું ભરવા તરફ દોરી જાય છે અને અંતે વ્યક્તિ પોતાના પરિવારને વિલાપ […]

Continue Reading