Browsing Tag

ચર્ચા

જી. ડી. ગોએન્કા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ પરિક્ષા પે ચર્ચા 2023માં ભાગ લીધો

સુરત, જાન્યુઆરી, 2023: પરિક્ષા પે ચર્ચા એ 'પરીક્ષા વોરિયર્સ'ની મોટી ચળવળનો એક ભાગ છે, જેનું નેતૃત્વ વડા પ્રધાન મોદી દ્વારા કરવામાં આવે છે,