Browsing Tag

આર્ટ

ગજેરા ગ્લોબલ શાળામાં સુસા આર્ટ ફિયેસ્ટાની ભવ્ય ઉજવણી થઈ

ગજેરા ગ્લોબલ શાળામાં તારીખ ૨૦-૨૧ જાન્યુઆરીએ સુરત અનએડેડ સ્કૂલ એસોસિયેશન દ્વારા આર્ટ ફિયેસ્ટાનું ભવ્ય આયોજન થયું હતું. જેમાં સુરતની લગભગ ૨૦