હેલોવીન પાર્ટી સાથે બાળ દિવસની ઉજવણી કરી

એજ્યુકેશન સુરત

સુરત: હેલોવીન એ વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં દર વર્ષે 31મી ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવતો આનંદદાયક દિવસ છે. બાળકોને વિશ્વ અનુભવ મેળવવા સક્ષમ બનાવવા માટે તેને શાળા દ્વારા 14મી નવેમ્બર 2022ના રોજ ગોએન્કન્સ માટે બાળ દિવસ સાથે જોડીને હેલોવીન પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર પરિસરને હેલોવીન થીમમાં શણગારવામાં આવ્યો હતો.

આ કાર્યક્રમમાં પ્લેગ્રુપ વિભાગના માતાપિતાને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓએ તેમના બાળકો સાથે હેલોવીન ઉત્સવમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. બાળકો વિવિધ પોશાક પહેરીને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને રમતોમાં ભાગ લીધો હતો. એકંદરે, બાળકોને ઘરે લઈ જવા માટે તે આનંદ અને ખુશ યાદોથી ભરેલો દિવસ હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.