કોટક પ્રાઇમે સુરતમાં મોબાઇલ મેડિકલ વાન દ્વારા વિનામૂલ્યે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર સેવાઓ પૂરી પાડવા વોખાર્ટ ફાઉન્ડેશન સાથે ભાગીદારી કરી

સુરત: કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડની કાર અને ટુ-વ્હીલર ફાઇનાન્સ કરતી પેટા કંપની કોટક મહિન્દ્રા પ્રાઇમ લિમિટેડ (કોટક પ્રાઇમ)એ આજે જાહેર કર્યું છે કે તેણે સુરતમાં ચાર અને રાજકોટમાં બે મોબાઇલ મેડિકલ વાન (એમએમવી) લોંચ કરવા માટે વોખાર્ટ ફાઉન્ડેશન સાથે ભાગીદારી કરી છે. વોખાર્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા એમએમવીનું સંચાલન કરવામાં આવે છે અને તે સુરત અને રાજકોટ […]

Continue Reading