વિદ્યાકુલ એપ્લિકેશન બની સફળતાની ચાવી….

ધોરણ 10 અને 12 માં વિદ્યાકુલના વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાતમાં ડંકો વગાડ્યો સુરત: વિદ્યાકુલ એપ્લિકેશન સાથે આખા વર્ષ દરમ્યાન ઓનલાઇન અભ્યાસ કરીને 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડ તથા 830થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં એક નવો જ ઇતિહાસ બનાવ્યો માર્ચ 2022નું આજે ધોરણ 10 નું પરિણામ જાહેર થયું છે જેમાં ઓનલાઇન એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ યુથ […]

Continue Reading

પરવટ પાટિયાની નોબલ પબ્લિક સ્કૂલના 16 વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 10ની બોર્ડ પરીક્ષામાં A1 ગ્રેડ મેળવ્યો

50 વિદ્યાર્થીઓએ પણ A -2 ગ્રેડ માં સ્થાન પામ્યા સુરત: ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજરોજ ધોરણ 10 બોર્ડ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં  સુરતના પરવત પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલી નોબલ પબ્લિક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવી શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. શાળાના 154 વિદ્યાર્થીઓમાંથી  16 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રૅડ અને 50 વિદ્યાર્થીઓ A2 ગ્રેડ મેળવ્યો […]

Continue Reading