જી. ડી. ગોએન્કા સ્કૂલ એક્સલન્સ એવોર્ડ 2022 મેળવ્યો

સુરત: એનઇએસસીઓ ગોરેગાંવ (મુંબઇ) ખાતે 01 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ બ્રેઇન વન્ડર્સ પાવર્ડ યુએમએની ચોથી એજ્યુ લીડર્સ સમીટ ખાતે જી. ડી. ગોએન્કા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (જીડીજીઆઇએસ)ને ઇનોવેશન ઇન પેડાગોજીકલ પ્રેક્ટિસ બદલ ખૂબજ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ એનાયત કરાયો હતો. કાર્યક્રમની જુરીએ શાળાના પ્રિન્સિપાલ જયશ્રી ચોરારિયાના સક્ષમ નેતૃત્વ હેઠળ જી. ડી. ગોએન્કા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલને ઇનોવેશન ઇન પેડાગોજીકલ પ્રેક્ટિસિસ બદલ એવોર્ડ એનાયત કર્યો હતો. બ્રેઇન વન્ડર્સ દ્વારા આયોજિત એજ્યુ […]

Continue Reading