પ્યાર, ડર, ડ્રીમ્સ ઔર ડ્રામા: ભરપૂર મનોરંજન
જે COLORSએ 2022માં પીરસ્યુ હતુ

2022નું વર્ષ રોગચાળાને લગતા દરેક નિયંત્રણોને અંકિત કરતુ વર્ષ હોવાથી તંદુરસ્ત કન્ટેન્ટ સાથે ટેલિવીઝન માટે નવું પરોઢ લઇને આવ્યુ હતું. ભારતની અગ્રણી જનરલ મનોરંજન ચેનલ, COLORS તાજા અને સંપૂર્ણ કન્ટેન્ટ કાલ્પનિક અને બિન-કાલ્પનિક જિનરને રજૂ કરતા તેના સિદ્ધાંતોને વળગી રહી હતી. આ ચેનલે અત્યંત વિશિષ્ટ સ્ટોરીઝ, પ્રેમની આસપાસની થીમ, જીવન, રમૂજ અને ડ્રામા ઓફર કરે […]

Continue Reading